ZVL Slovakia


Klient: ZVL Slovakia

Realizace: 7. 5. 2017

Zadání: Propagace firmy ZVL Slovakia a jejich výroby

Propagační video má za cíl prezentovat slovenskou průmyslovou firmu ZVL Slovakia, která se zabývá výrobou ložisk nejrůznějších typů. Ve videu představujeme dlouholetou tradici výroby a také zobrazujeme všechny sekce firmy a to Konstrukce, Výroba, Expedice a produkty samotné. Video je doplněné infografikou a grafy pro dynamičtější předání informací divákovi. Natáčení probíhalo 3 dny v Žilině. Video slouží k propagaci firmy na nejrůznějších konferencích a veletrzích.


        

DALŠÍ VIDEA